Meditations-CD’er

Surrender Cowboys er grundlæggende et meditativt fællesskab. Musikken kommer derfra, så egentlig er alt hvad vi nogen sinde har lavet meditationsmusik. Koncerterne er også i høj grad meditations-events.

Med meditationsmusik mener vi ikke kun beroligende baggrundsmusik, men musik som taler direkte til det sted hvor tilværelsen rummes som den er – hvor man opgiver at ændre, præstere og se ud som noget, men simpelt hen er til stede. Med hele sit levende, eventyrlige væsen. Musik som kommer derfra støtter meditation — en dyb del af dit væsen mediterer allerede, når du lytter.

dsmUd over de to CD’er, bandet selv har udgivet med sange og meditative lydflader, har Surrender Cowboys også bidraget til en del udgivelser af meditations-CD’er — dvs. CD’er med guidede meditationer, som musikken er skabt til at understøtte som ekstra klangbund og energi.

Michael Barnett’s meditations-CD’er: vores gamle fælles ven og lærer har i årenes løb udgivet otte mesterværker i udforskende og helende meditation. I Michael’s arbejde får meditation forbavsende kosmiske, æstetiske og eksistentielle dimensioner – der er altid mere at opdage. Surrender Cowboys har med stor fornøjelse lavet musik til dem alle. Se denne liste over Michael Barnett’s CD’er, hvor man også kan læse lidt om den specifikke indfaldsvinkel for hver af dem – og købe CD’erne.

eng-booklet-500Moving Meditation / Mindfulness Moving: desuden har Surrender Cowboys bidraget til musikken på de dynamiske meditationer som er dels udgivet og dels frit tilgængelige i det nye kollektive projekt omkring bevægende meditation.